Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Phần mềm nghiệp vụ theo yêu cầu

Phần mềm nghiệp vụ là phần mềm xây dựng dựa trên quy trình hoạt động hàng ngày của quý khách. Ưu điểm của phần mềm theo yêu cầu là bám…

Dịch vụ lắp ráp PC chạy Deep Learning

Dịch vụ lắp ráp PC chạy Deep Learning là dịch vụ kèm theo khi đặt hàng dự án phần mềm. Chúng tôi sẽ lắp ráp 1 bộ máy tính có…

Dịch vụ cài đặt web server Amazon

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cài đặt web server Amazon (Amazon Web Service – AWS) dành cho khách hàng. Với 1 server riêng biệt bạn có thể làm chủ…

Công nghệ

Truy xuất nguồn gốc từng bó rau bằng Big Data

Hiện tại các bài toán về “truy xuất nguồn gốc hàng hóa” hầu như chưa truy xuất được từng món hàng. Các mã barcode được tạo ra để xác 1…

Tóm tắt văn bản – công cụ thiết thực trong thời đại AI

Tóm tắt văn bản là giảm số câu chữ trong đoạn văn mà vẫn giữ nguyên các ý chính, số liệu quan trọng trong đoạn đó. Văn bản được rút…

Quạt đèn LED 3D Hologram

Quạt đèn LED 3D Hologram độ phân giải cao 52cm, 724 LED Aturos Z7 HD50 (dùng Wifi và APP). Công nghệ này sẽ gây ấn tượng với khách tham quan…